Kontakt
van der Weerd BV
Balk 5
8281 NJ Genemuiden
Homepage:www.vanderweerdbouw.nl
Telefoon:+31 (0)620 17 49 53
Fax:

Het Neerlandsch Stucgilde

Het Neerlandsch Stucgilde bestaat uit een groep zelfstandige, en op grond van hun bewezen vakmanschap, gerespecteerde ondernemingen. Deze gespecialiseerde bedrijven hebben zich verenigd in een aan de nieuwe tijd aangepaste vorm van het oude gilde: samenwerkend tot bevordering en bewaking van de kwaliteit van het product.

Als algemene doelstelling geldt:

Het bevorderen van de kwaliteit van restauratief en decoratief stukadoorswerk en het onderling uitwisselen van bij de Gildeleden aanwezige expertise, en vak- en materiaalkennis. Het lid van het Gilde blijft zich bekwamen in nieuwe en oude vaktechnieken en nieuwe en oude materialen.

Proeve van bekwaamheid

Aspirant leden van het Gilde moeten zich, alvorens als lid te worden toegelaten, met goed gevolg aan het accreditatieproces onderwerpen en op verschillende gebieden hun kennis en ervaring aantonen.