Kontakt
van der Weerd BV
Balk 5
8281 NJ Genemuiden
Homepage:www.vanderweerdbouw.nl
Telefoon:+31 (0)620 17 49 53
Fax:

EBN Keurmerk VCA

EBN Certification is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde onafhankelijke certificerende instelling opgericht in 1999, voor onder andere kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001, miliemanagementsystemen volgens ISO 14001 en veiligheidsmanagement systemen volgens VCA en VCU. Hiernaast kunnen wij ook diverse aanvullende schema's certificeren.

EBN Certification is een onafhankelijke certificerende instelling die een stabiele positie heeft ingenomen in markt van certificerendeinstellingen. EBN Certification onderscheidt zich van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgericht, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en de onderhavige managementsystemen.

Onze dienstverlening is gericht op het zeker stellen dat onze opdrachtgevers hun bedrijfsactiviteiten conform geldende wet- en regelgeving en branchevoorschriften kunnen uitvoeren en daarbij hun risico’s kunnen beperken en hun bedrijfsprestaties kunnen verbeteren.

De werkwijze van EBN kenmerkt zich door:

  • Onpartijdigheid
  • Beheersen van belangenverstrengeling
  • Objectiviteit bij de uitvoering van de certificatieactiviteiten van managementsystemen
  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Pragmatische insteek
  • Kwaliteit door het inzetten van deskundige medewerkers
  • Audits worden uitgevoerd met respect voor de cultuur en werkwijze van de organisatie

Audits worden uitgevoerd met respect voor de cultuur en werkwijze van de organisatie.

EBN Certification voert onafhankelijke tweede en derde partij audits uit op eenmalige aanvraag en of op langlopende overeenkomsten. Enerzijds onder auspiciën van de RvA daar waar het de eisen van geaccrediteerde schema’s betreffen, en anderzijds audits op schema’s die beheert en beheerst worden door brancheverenigingen of andere organisaties van belanghebbenden die niet onder eisen van de RvA vallen en derhalve niet geaccrediteerd zijn.